Umowa kupna - sprzedaży wydrukuj lub pobierz!

https://drive.google.com/file/d/0B2O_-XW4V0VmNFIxeGZ0Y0lNQzQ/view


          Umowę sporządzamy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Sprzedający dla własnego spokoju powinien zgłosić zbycie pojazdu w ciągu 30 dni w wydziale komunikacji, ponieważ uchroni to przed dostaniem np. mandatu z fotoradaru jeżeli kupujący nie przerejestrował jeszcze samochodu. Bardziej będziemy się musieli tłumaczyć jeżeli kupujący popełni jakieś przestępstwo samochodem który od nas kupił.

Share this

Related Posts

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.