Wypowiedzenie umowy OC - wydrukuj lub pobierz!

https://drive.google.com/file/d/0B2O_-XW4V0VmMDY5MTBkcHEtemc/view

        Umowę OC zawiera się na okres jednego roku, natomiast wypowiedzieć można nawet jeden dzień przed końcem okresu na który została zawarta. Umowę należy wypowiedzieć bezpośrednio u ubezpieczyciela, lub wysłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego).

Share this

Related Posts

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.